EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO 2012

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
V Kežmarku 13. – 15. júla 2012 sa konal 22. ročník Medzinárodného festivalu ľudových remesiel a kultúry venovaný cechu pekárov a mlynárov. Počas troch dní v historickom centre Kežmarku sa stretlo veľa remeselníkov ukazujúcich tradičné historické remeslá a predávajúcich svoje výrobky. Okrem ukážok remesiel a bohatého občerstvenia, bol na troch pódiách bohatý kultúrny program domácich a zahraničných folklórnych skupín, hercov, hudobníkov, šermiarov a sokoliarov. Okrem histórie organizátori pripravili na sobotu večer aj vystúpenie súčasných spevákov a to Juraja Zaujeca – finalistu Hlasu Česko-Slovenska, Dari Rolins a zahraničného hosťa – Captain Jack.